Utvikling - innsikt - fordypelse

Inspirasjon til å leve


Rosenmetoden
 


Rosenmetoden kan gi...


- dyp avspenning og hvile

- bedre kontakt med dine følelser og behov

- bedre kontakt med kroppen

- større åpenhet og tydelighet i møte med deg selv og andre

- opplevelse av å være mer levende og påkoblet i kropp og sinn

- nye muligheter når du blir klar over gamle mønstre og holdninger som har begrenset degRosenmetoden passer hvis du...


- har spente og verkende muskler

- ønsker bedre kontakt med kroppen

- strever med å slappe av

- ønsker et trygt sted å gi uttrykk for følelser

- ønsker bedre kontakt med følelsene dine

- ønsker å kontakte og forløse opplevelser fra tidligere i livet

- søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre

- har mental innsikt om din historie, men ønsker å fylle ut med kroppens viten, fasiten om hvordan det føltes å være deg


Om Rosenmetoden

Rosenmetoden tar utgangspunkt i at kropp og sinn henger sammen. Metoden ble utviklet av Marion Rosen (1914-2012). Hun arbeidet opprinnelig som fysioterapeut, men studerte som ung også massasje og teknikker for avspenning og pust i et miljø påvirket av psykoanalyse og tankene til Carl Gustav Jung. Alle disse impulsene forener seg i Rosenmetoden.


Vi mennesker består av så mye! Vi lever gjennom en fysisk kropp, men i oss fins også tanker, følelser, minner og mer. Disse delene av oss er ikke separate, men påvirker hverandre gjensidig.


Hvis det ikke fins rom for at vi kan la følelser komme til uttrykk når de oppstår, så hjelper kroppen oss med å holde dem tilbake. Musklene spenner seg for å hindre gråt, ord, latter, bevegelse eller andre uttrykk i å komme fram. Hvis dette gjentar seg ofte, legger vi etter hvert ikke merke til det lenger, men spenner oss bare automatisk hver gang den upassende eller fryktede følelsen oppstår. Kroniske muskelspenninger kan bli resultatet, og over tid kan de føre til smerter i kroppen, innskrenket åndedrett, nedsatt sirkulasjon og svakere organfunksjoner, for bare å nevne noe.


Det påvirker vår livsutfoldelse i tillegg. Kanskje var det en gang helt nødvendig for deg å holde tilbake følelser som smerte, glede, ordet "nei!" eller behov for ømhet, men er det fortsatt nødvendig i dag? Hvis tilbakeholdelsen har blitt ubevisst og automatisk, gjør det deg ufri. Muligheten for å skape et liv fylt med ting som er gode for deg blir mindre.

Det forunderlige er at tilbakeholdte følelser ikke blir borte. Man skulle kanskje tro at de sivet ut av seg selv, men det gjør de ikke. De blir værende i oss, skjult for den vanlige bevisstheten, men med stor påvirkningskraft på valgene vi tar. Vårt bevisste jeg glemmer og fortrenger. Men kroppen husker! Og det er derfor vi kan bruke kroppen som en port inn til deler av oss selv som vi ikke har full kontakt med lenger.  
Dette er Rosen. Enkelt, egentlig, men samtidig fullstendig magisk. Rosen gir mulighet til å rense ut mønstre du ikke trenger lenger så de kan slutte å påvirke dine handlinger i gal retning. Og hva fins gjemt under fortidens mønstre, midleritid satt på vent? Ikke sjelden er det egenskaper som mot, styrke, visdom, ro, trygghet, glede, kjærlighet, inspirasjon, energi, tillit, fortrøstning med mer... 

Hvem er du - egentlig? Rosen gir mulighet til å bli mer av det som åpner mot glede og mindre av det som hemmer.
Hvordan foregår det rent konkret? Jeg bruker hendene. Med hendene kontakter jeg den fysiske kroppen din, huden og musklene, og gjennom dem de dypere lag. Jeg masserer ikke, men berører, mykt og direkte, og gir deg tid til å synke inn selv og virkelig lytte, kjenne. Sammen søker vi historiene i din kropp. Trygghet er viktig i dette arbeidet. Tid også. Og åpenhet, kravløshet. Du får være deg selv, kjenne etter hva som fins i deg og kanskje uttrykke det, uten forventning om at noe bestemt skal skje. Nærvær betyr mye for prosessen. Går du inn i det mentale, i fortellinger fra hodet, kan det hende jeg leder deg tilbake til nærværet i kroppen og følelsene. I Rosen er det den indre opplevelsen vi jobber med. Det er der muligheten for forvandling fins. Hele tiden er jeg med deg med full oppmerksomhet, åpent hjerte og lyttende hender. Jeg tar deg i mot uansett hva som oppstår, og trenger du hjelp til å håndtere det som kommer, så hjelper jeg deg. I Rosen er ingenting for stort eller for lite. Det er den virkelige deg vi søker, deg som du opplever det her og nå. Vi søker dine sanne følelser og minner, dine sanne behov og lengsler, din sanne energi og kraft

Rosenmetoden består av berøring. Rolig og trygg berøring, menneskelig og nær, hjelper kontrollmekanismene i kropp og sinn å spenne av så glemte opplevelser og følelser får flyte fram i bevisstheten. Dels ligger det renselse i dette. Gamle, tilbakeholdte følelser får endelig sitt fulle uttrykk og kan forlate systemet. Bølgen som en gang ble stanset midt i får fullføre bevegelsen og ebbe ut, finne fred. I tillegg gis vi mulighet til større innsikt i hvem vi er, hva vi har måttet holde tilbake og hvorfor. Det kan gi indre frihet til å gjøre gode, sterke valg som føltes vanskelige eller umulige før.

Du kan glede deg! Rosen er en reise som tar oss lenger og lenger inn i land hvor det er godt å leve.

Mine kvalifikasjoner:

Jeg startet utdanning i Rosenmetoden hos Axelsons i Oslo i 2017 og gikk ut i praksis i 2020. I praksisperioden skal jeg blant annet gi minst 350 behandlinger, mange av dem under veiledning fra lærer, og delta i undervisning.

Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening og underlagt dens regler for god etisk utøvelse. Brudd på taushetsplikt kan kun skje for å sikre liv og helse.
 

Smittevern:

Jeg følger myndighetenes veiledning for smittevern.


Hvis noen av oss har tegn til luftveisinfeksjon, utsetter vi avtalen. Jeg vasker hendene nøye rett før og rett etter behandling.

Inventar og materiell du kommer i berøring med vaskes eller desinfiseres, og lokalet rengjøres jevnlig.


Jeg bruker ikke munnbind i behandling før det eventuelt blir påkrevd.


Spørsmål jeg ofte får om Rosen:

Hvordan foregår en Rosenbehandling?
En Rosenbehandling foregår på benk. Du beholder truse og eventuelt BH på og ligger først på magen, deretter på ryggen. Jeg jobber med de delene av kroppen som snakker til meg der og da og observerer pust og reaksjoner hos deg. Kroppsdeler jeg ikke jobber med ligger dekket av et lunende teppe.

Rosenmetoden består av berøring, ikke massasje. Jeg bruker hendene og berører tydelig, men mykt og lyttende, deler av kroppen hvor jeg fornemmer av det fins historie og mulighet for større flyt. Jeg er med hendene samme sted over tid så du får mulighet til å lytte innover, og jeg stiller deg spørsmål underveis. Du er fri til å svare eller ikke. Dette er din prosess.

Har du ønsker eller behov, så ikke vær redd for å meddele dem. Kanskje kjenner du smerte og ønsker berøring der for å utforske hva det kan handle om. Eller kanskje ønsker du mer klær på deg, kjenner at jeg må være lettere eller fastere med hendene eller at jeg skal bli værende lenger med dem. Si fra! I Rosen søker vi sannheten, ditt sanne uttrykk, og jeg møter deg der du er. Å være åpen om ønsker under en Rosenbehandling kan bane vei for at du greier å uttrykke behov i livet ellers også. 

Selve behandlingen varer i 50 minutter. I tillegg beregner jeg tid til litt samtale før og etter.

Hva kan jeg forvente under en behandling?
Behandlinger kan være utrolig forskjellige. Trenger du hvile, blir timen kanskje en stille stund med få ord og fordypelse i velværet ved å få berøring. Andre ganger tar dagsaktuelle følelser plass i form av uttrykk som kan være rolige eller intense, alt ettersom. Atter andre ganger gjør omstendigheter i livet ditt at du går dypere og kontakter spenninger fra lengre tilbake. Det kan arte seg på tusen ulike måter. Kroppen kan snakke med kulde, varme, rødme, skjelvinger, puls og annet. Kanskje kommer det tårer, ord eller latter. Du kan motta fornemmelser, minner, alle slags følelser og innsikter. Noen ganger oppstår smerter i kroppen underveis som kan bli borte igjen eller flytte på seg hvis jeg går dit med hendene og du får kontakt med følelsene som ligger under. Noen ganger kommer bilder eller farger, noen ganger visjoner. Du kan oppleve sekvenser som kan minne om tidligere liv. Står du i et dilemma, kan du oppleve at kroppen løser floken for deg fordi den har svaret. Plutselig bare vet du, med hele deg, hva som er den riktige løsningen.
Og noen ganger er Rosen-timen uten "dramatiske" hendelser. Likevel kan den bringe dyp healing for kropp og sinn.

Både du som klient og jeg som terapeut gjør klokt i å stille uten forventninger og overgi oss til stunden, åpne og forventningsløse. Greier vi det, kan mirakler skje, i Rosen som i livet forøvrig.  

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Dette er det umulig å svare på. Trenger i forhold til hva? For å bli smertefri, rense ut vanskelige følelser, finne ro...? Alt dette er store mål og dype prosesser som det er umulig å forutsi hvordan vil arte seg for deg. 


Rosenmetoden er ikke som kirurgi eller en tablett fra apoteket. Rosen jobber med sammenhenger i mennesket som ingen fullt ut har oversikt over. Hvert eneste menneske er dessuten unikt. Vi har alle ulik rytme. Hvor befinner du deg i ditt liv og din prosess? Noen ganger løsner ting raskt, andre ganger gradvis og over tid. Kanskje trenger du tid for å bli trygg i behandlingssituasjonen først. Kanskje trenger du tid for å bli vant til å lytte innover og tillate kroppen å justere seg, kanskje snakke. Mange av oss er vant til å undertrykke både følelser og beskjeder fra kroppen. Vi lærer det fra vi er små. Rosenmetoden innebærer derfor ofte en viss avlæring før du kan gå innover for alvor og la ting få utfolde seg.

En Rosenbehandling gjør godt, uansett. Den er aldri bortkastet. Kroppen responderer alltid på berøring, selv om du kanskje ikke merker så mye med en gang i det våkne sinnet. Over tid kan du umerkelig oppleve å få større ro og mindre smerter. Og evnen til å være til stede og gi sant uttrykk for deg selv øker. Det er en svært dyp vekst som kan forandre livet fullstendig.

Jeg synes det er nyttig å se Rosen som en oppdagelsesreise. Du oppdager og utforsker deg selv. Hva fins i deg? Hvem er du, nå, og hvem har du mulighet for å bli?

Hvor mange Rosenbehandlinger du trenger kommer an på hva du vil oppnå. La tiden jobbe med deg! Let go... and let God.

Hvor ofte bør jeg få Rosenbehandling?
Kjenn etter hva som er riktig for deg. Er det noe bestemt du jobber med å forløse, som en spenningssmerte i kroppen eller et traume du har kontakt med, kan det være lurt å få behandling ofte, kanskje med 1-2 ukers mellomrom. Da beholder prosessen sin kraft mellom hver gang. I rolige perioder kan det være fint å få behandling for eksempel en gang i måneden, som en innsjekk til innsiden av deg, hvordan det egentlig står til under overflaten. Eller kanskje føler du for å "hoppe av" og vende tilbake igjen hvis behovet melder seg. 

Kjenn etter hva du trenger. Det er du som vet best.

Får du opp informasjon om meg under en Rosenbehandling?
Noen ganger. Jeg er ikke klarsynt, men det jeg har av intuisjon og refleksjonsevne stimuleres av å jobbe så nær mennesker. Men: En Rosenbehandling er ikke en reading. I Rosen søker vi først og fremst din sannhet om hvem du er, hvordan livet har vært for deg og hva du trenger, sannheten slik du opplever den. Jeg jobber for at du skal finne svarene i deg selv, oppleve dem innenfra. Så hvis jeg lurer på om noe jeg har oppfattet om deg stemmer, vil jeg kanskje spørre deg direkte så du selv får kjenne etter. Eller jeg velger å holde min antagelse tilbake inntil du eventuelt bekrefter den av deg selv.
Passer Rosenmetoden for alle?
Barn skal ikke i Rosenbehandling. Men barn har godt av berøring! Forskjellen ligger i intensjonen jeg møter barnet med. Når jeg har barn på benken, søker jeg ikke å hente fram minner eller følelser som er skjult for vår våkne bevissthet. Derimot fokuserer jeg på å møte barnet der det er, lytte, bekrefte og være nær. Slik berøring er nydelig hjelp for barn til å finne ro i kropp og sinn og få lettet seg for tanker og følelser. Rolig berøring fremmer trygghet, velvære, avspenning og evne til nærhet. Ønsker du en time med berøring for ditt barn, så kontakt meg gjerne.
Det samme gjelder hvis du befinner deg i krise. Avtal gjerne en time med meg, men målet blir da ikke å søke i dypet. Snarere vil jeg fokusere på lindring, avspenning, og at du får lette deg for tanker og følelser, sortere, bearbeide og oppnå overblikk over situasjonen din. En slik time gir velvære, ro, motivasjon og kraft, og det kan vi trenge når livet snurrer.

Hvis du er avhengig av rus eller nylig har blitt fri fra slik avhengighet, går jeg heller ikke i dypet. Inntil du står støtt i deg selv trenger du å bygge opp soliditet. Fokuset mitt i en time med deg vil være avspenning, å styrke kontakten din med kroppen, velvære og at du får uttrykke tanker og følelser. Alt dette er ting som bygger opp din evne til å være i og håndtere livet.

Blir du lei deg hvis jeg gråter og har det vanskelig?
Nei. Det hender jeg blir så berørt av klienters historie at jeg gråter selv der og da, men det tynger meg ikke og det ødelegger ikke dagen min. Tvert imot føler jeg meg heldig som får være med på din reise. Forløsning er vakkert. Det beriker meg og gjør meg lykkelig.

Marion Rosen så på Rosenterapeuten som en jordmor. Det er et godt bilde. Å føde fram barn gjør vondt, men livet får rikere innhold etterpå. Livet starter på nytt etter det vonde, og gleden får større plass. Det hele er rett og slett utrolig verdt det. Slik føler jeg det med Rosen også, både som
terapeut og når det er jeg som ligger på benken. For meg handler ikke Rosen om smerte, men om vekst og livets storhet. Så nei, jeg blir ikke tynget av Rosen. Jeg blir lykkelig.

Mer info om Rosenmetoden: