top of page


Rosenmetoden


Når jeg gir behandling med Rosenmetoden, bruker jeg berøring av den fysiske kroppen som en vei til kontakt med det indre. Jeg jobber ikke dynamisk med hendene som ved massasje, men mere rolig, respektfullt og lyttende. Hvordan kjennes det inni deg nå?


Rosenmetoden jobber på mange nivåer. Noen vil du merke med en gang, mens andre kommer fram over tid. Du behøver ikke føle at alt som står under her er aktuelt for deg. Det viktige er at noe gir gjenklang og at du får ja-følelsen inni deg.


Ingenting er for stort eller for lite for Rosenmetoden. Jeg møter deg der du er, og derfra starter din reise.



Avslappet kvinne på benken hos Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Avspenning

Den rolige formen for berøring i Rosenmetoden hjelper kropp og sinn å slappe av. Det er ingenting du må gjøre eller prestere og ingen forventninger eller krav.


Å kunne slappe av er helt nødvendig for vår helse. Denne siden ved Rosenmetoden er fin hvis du har spente og vonde muskler, fibromyalgi, stress eller indre uro. Fordi berøringen er rolig og lyttende, egner Rosenmetoden seg spesielt godt ved tretthetstilstander som utmattelse og ME. Du blir næret og får anledning til å hvile.

Respektfull berøring fra hendene til Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Berøring

Vi mennesker har et grunnleggende behov for å bli tatt på. Berøring bekrefter vår eksistens og formidler varme, kontakt og healing.   


Du kan søke Rosenmetoden ut fra et ønske om rent velvære eller fordi berøring er noe sjelen din savner. Hvis du har frykt for berøring, så starter vi der du befinner deg. Du kan ha klær på under behandlingen og selv kjenne etter om det fins steder i kroppen hvor vi kan jobbe. Kanskje føttene?


Berøringen du mottar gjennom Rosenmetoden er respektfull, rolig og trygg og på samme tid lydhør og tydelig. En Rosenterapeut jobber aldri i intimsoner.

Akkurat som du kan tørste etter vann, kan du tørste etter berøring. Det er en trøst å bli møtt med tillit, dypt, fast og trygt, varsomt og lydhørt. 


Licia Sky

Denne siden er under omarbeiding!

Respektfull berøring fra hendene til Rosenterapeut Ida Thorkildsen

Kontakt med kroppen

Rosenmetoden er fin hvis du har bruk for å å bli mer bevisst på kroppen. Berøring og spørsmål leder deg inn i kroppen så du kan kjenne dens grenser og behov.  Berøring vekker kroppen, fysisk og emosjonelt. Ikke bare leve i hodet, leve med alle deler av seg, også kropp og følelser. Komme tilbake når man har vært avstengt. Glede, velvære.


påkobling

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Kontakt med det indre

- Kontakt med følelser, behov og minner

- Forstå deg selv bedre, bli klar over hvem man er. Nødt til å ha kontakt hvis man skal kunne ta gode valg og skape seg et godt liv, et liv i tråd med den man faktisk er.

- Bearbeide fortiden

- bilder fra sjelen, veiledning, visshet


Den dype avspenningen hjelper kropp og sinn å åpne seg for følelser og minner. Du kan la tårene strømme under behandlingen og kroppen reagere som den vil.


vi er ofte fremmedgjort for kropp og følelser. koble dem på igjen. bli kjent med seg selv, få kontakt. ha kontakt med den man virkelig er. hva du egentlig føler og vil, fysisk og psykisk. hva du egentlig trenger.  så du kan ta vare på deg selv. vonde opplevelser eller manglende rom for følelser tidlig i livet kan føre til at vi skrur av oss selv. mister gleden og retningen sammen med det vonde. gjenfinne seg selv.


kontakt med egne følelser er helt nødvendig både for å kunne forandre seg og for å kunne leve et bra liv,

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Healing, frigjøring

- Å få gråte ut, få ting UT som har sittet fast

- En å betro deg til, snakke ut, lette hjertet

- utforske mekanismer knyttet til å gi uttrykk for den du er

- Bearbeide fortiden


alle har evnen til å heales inni seg. til å leges. akkurat som vi har immunforsvar og evne til fysisk gjenoppbygging. vi er innrettet på renselse og healing som organisme. tårer er healing. det å få ting ut, gi slipp. renses. healing forutsetter et dypt indre ønske, en villighet i sjel og kropp. om å møte det som må møtes og våge det som må våges, sprenge seg gjennom frykt.


først når vi fullt ut kjenner følelsene våre, møter og opplever dem uten reservasjon, først da kan de forandres og bli til noe annet, til nye følelser, nye erkjennelser og veier.


forandring. bryte mønstre. kan gå fort eller sakte, tar som regel tid. skritt for skritt, litt etter litt blir noe bedre, endrer seg. forandring tar som regel tid.


 Du kan la tårene strømme under behandlingen og kroppen reagere som den vil.


Rosenmetoden er fin ved traumer og vonde opplevelser. Du får hjelp til å nærme deg det vonde under trygge forhold og i ditt eget tempo. Det gir legedom til hele ditt vesen.


Har gått langt i min egen prosess og tåler å ta imot din.

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Når det er krise

Iblant byr livet oss på mer enn vi føler at vi kan takle. Det kan være sykdom, dødsfall, samlivsbrudd eller andre overgangsfaser hvor følelsene blir mange og sterke.


Rosenmetoden gir hjelp til å orke det du står i og til å møte dine egne følelser. Det er godt å bli holdt. Kjenne varmen fra et annet menneske, få snakke og gråte. Sortere og få perspektiv. Uten å slite på nettverket. 


I alt som skjer fins en mulighet for vekst. Veien videre åpner seg hvis du greier å føle det du føler uten å stenge av. Følelser som får strømme fritt igjennom gir til slutt slipp og forandres. Denne reisen kan Rosenmetoden hjelpe deg med.

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Traumer, PTSD

- trygt rom hvor du ikke er alene. gir kontakt på en trygg måte med hva man føler og er. skam, bebreidelse, raseri, fordømmelse, sorg, usikkerhet, smerte, ensomhet... og alt det sterke og sunne som ligger bak og venter.

- stanser & hjelper deg ut hvis det blir for mye

- hjelper deg å være her og nå, beholde kontakten med nået samtidig som du har kontakt med fortidens følelser. unngå retraumatisering.

-  eneste måten å bli fri fra fortiden på er ved å gå gjennom. føle det du føler og vite det du vet. møte den innerste frykten.

- kroppens og sinnets iboende ressurser til healing

- forankring i kroppen

- hjelp med å være HER, NÅ, ha kontakt med deg selv, kropp og følelser

- skape nye forbindelser og muligheter i hjernen og livet. til å si nei, si ja. uttrykke deg, velge det du ønsker, stole på livet, deg selv og andre mennesker.

Vår evne til å heale hverandre er like stor som vår evne til å ødelegge hverandre. 


Bessel van der Kolk

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Selvfølelse

- Respekt for grenser

- Lov til å være den du er og gi uttrykk for den du er. bli lyttet til. få omsorg. bli møtt med respekt. åpner muligheten for dette i oss, at vi er verd det og at det er mulig i verden.

- Bli tatt i mot

- bygger gradvis og ovet tid selvfølelse. først umerkelig. følelsen av å ha verdi og av å ha rett til å stå opp for deg selv, ta plass i verden med dine følelser og behov, evnen til å åpne deg for å gi og få kjærlighet


rosenbehandling et trygt rom hvor du kan teste ut uttrykk, stemmen din, grenser. utforske det å gå innover eller å vise fram hva du føler. erfare trygghet og medfølelse. åpne nye muligheter i deg selv. bryte med negativ fortid, selvødeleggelse.


den åpne samtalen, å ikke skulle noe, ingen forventninger eller krav, ikke noe man må gjøre eller prestere - bare være, være seg selv, det er nok! hvor godt det gjør, hvordan det åpner... bli tatt imot. ingen forsøk på å fikse noe, ordne noe. bare bli tatt i mot som den man er. så legende!!!!


evnen til å leve fullt ut som seg selv


evne til sannhet


Rosen bygger, litt etter litt, veien videre inni oss

Behandling i Rosenmetoden ved Rosenterapeut Ida Thorkildsen i Fredrikstad

Evne til å leve

- bygger gradvis og ovet tid selvfølelse. først umerkelig. følelsen av å ha verdi og av å ha rett til å stå opp for deg selv, ta plass i verden med dine følelser og behov, evnen til å åpne deg for å gi og få kjærlighet


evne til å sette grenser. si nei. og si ja! vise hvem vi er, be om det vi ønsker oss, være åpen om egne ønsker og følelser.


Rosen styrker evnen og motet til å å møte livet og våre egne og andres følelser uten å bøye av. tåle oss selv. kunne romme oss selv.


evnen til å leve fullt ut som seg selv


evne til sannhet


Rosen bygger, litt etter litt, veien videre inni oss

 


Bestille behandling med Rosenmetoden:


976 70 784, gjerne sms


500; for 50 minutter,  1300; for 3 x 50 minutter


Mine kvalifikasjoner

Jeg er Rosen-student i praksisperioden. Utdannelsen er todelt og går over mange år. Den første delen består av en rekke intensivkurs. Her læres selve metoden, anatomi og å arbeide terapeutisk med følelser. Den andre delen er en praksisperiode. I praksisperioden skal jeg gi minst 350 behandlinger, mange under veiledning fra lærer, få mange behandlinger selv og gå til samtaler og undervisning før jeg kan bli godkjent terapeut. Hele veien er terapeutisk arbeid med ens eget indre en stor og viktig bestanddel. Jeg startet utdannelsen i 2017 og gikk ut i praksis i 2020.


Ved siden av utdannelsen i Rosenmetoden er jeg godt orientert om fysiske og psykiske ettervirkninger av traumer. Jeg vet hva Rosenmetoden kan hjelpe med i et behandlingsforløp og har kunnskap om kompletterende verktøy.


Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening og underlagt dens regler for etisk yrkesutøvelse.


Jeg har taushetsplikt i mitt arbeid.

bottom of page