top of page


Horoskoper jeg tilbyr


Horoskopet for din fødsel er en dør inn til deg selv. Det gir svar på hvem du er som menneske og sjel og på hva du har kommet for å lære.


Som astrolog jobber jeg for å gi deg innsikt. Innsikten åpner for selvaksept som igjen leder videre til healing. Følelser av mindreverd blir svakere når du kjenner og aksepterer deg selv. Og det blir lettere å ta kloke og realistiske valg i tråd med sjelens sanne ønske. 

Fødselshoroskop

Hvem er du? Og hva er du født for å oppleve? 


Horoskopet ditt forteller hvem du er på alle plan av ditt vesen, både det fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige. Jeg ser din personlighet med sine styrker og utfordringer og hvor dine muligheter fins. Hva trenger du for å ha det godt? Hvilke valg er kloke for deg?


Du må oppgi nøyaktig fødselstid og sted ved bestilling. Fortell meg også hvis det er temaer du vil jeg skal se spesielt på. Det kan være arbeid, parforhold, oppvekst, spiritualitet eller hva som helst. Sjelens muligheter for vekst kommer jeg alltid inn på, og du får vite hvilke temaer og livsområder som er spesielt aktuelle for deg i tiden som kommer. 

Fødselshoroskop: Barn

Hvem er ditt barn? Hva slags behov har han eller hun, og hvordan kan du støtte og veilede?


Horoskopet er en fantastisk mulighet til å forstå barn innenfra. Jeg ser barnets temperament og personlighet, dets ressurser, utfordringer og sjelsoppgaver. Hvordan barnet samhandler med andre og hvordan det er disponert for å oppleve sine foreldre.


Du må oppgi nøyaktig fødselstid og sted ved bestilling. Si også fra hvis det er temaer du vil jeg skal se spesielt på. Det kan være sosiale behov, energinivå, mat, søvn, naturlige interesser, familiedynamikk eller hva som helst.  

I mitt eget liv er jeg mor til to, og astrologien har vært en uvurderlig hjelp til å forstå og akseptere oss alle. Det har betydd så mye at jeg nesten ikke vet hvor vi ville vært uten den. Jeg får hjelp hver dag til å kritisere mindre og elske mer. Det er lettere å ha realistiske forventninger og finne konstruktive løsninger når jeg vet hva slags energier som rører seg i barna, hvor deres utfordringer ligger, hva de er opptatt av og har behov for. Og for både små og store er det uendelig godt å få positiv feedback for den vi faktisk er, og ikke bare for det vi presterer.

Horoskop for par

Hvem er du, og hvem er din partner? Hva slags tiltrekning fins mellom dere, og hvordan påvirkere dere hverandre? Hva er deres styrker og fallgruver som par?

   

Horoskop for par består av tre deler. Først får dere hvert deres fødselshoroskop i en egen samtale, og til slutt har vi en samtale alle tre om dynamikken mellom dere som par. Hver samtale varer i inntil 90 minutter. De kan spres over flere dager, men det skal ikke gå lang tid imellom. Prisen for denne pakken bestående av til sammen tre horoskoper er 3500 kroner.


Jeg trenger nøyaktig fødselstid og sted for dere begge. Er det temaer dere vil jeg skal se spesielt på, så si fra ved bestilling. Det gjelder både for hvert enkelt fødselshoroskop og for selve parhoroskopet.

Den store gaven i et parhoroskop er at det hjelper dere å se. Se hverandres egenart og det gode dere deler, se lengslene og behovene, likhetene og ulikhetene, mønstrene og mulighetene. Dere får en sjanse til å forstå hverandre innenfra. Det gjør det mulig å bygge opp under det gode, finne løsninger på det vanskelige og utvikle dere videre både som enkeltindivider og par.


Ofte ser jeg, kanskje spesielt mellom foreldre og barn, at forskjellighet er springbrett til vekst. Det den ene parten trenger for å vokse har den andre parten allerede i seg, og vice versa. Iblant går det linjer av mening mellom horoskopene til to i et par. Kanskje er du og partneren din eller du og barnet ditt ment å hjelpe hverandre i dette livet?


Bestille horoskop:


976 70 784, gjerne sms, eller ida.blaahimmel@gmail.com


1300; for oppsett av fødselshoroskop og samtale på inntil 90 minutter

3500; for parhoroskop


bottom of page