top of page


Horoskop


Horoskopet for din fødsel er et kart over deg og ditt liv. Det viser landskapet du ferdes i og retningen for reisen. Landskapet er din personlighet med egenskaper og ressurser. Reisen er dine livstemaer. Hvilke oppgaver har du som menneske og sjel? Hvem er du, og hvor skal du?


Jeg er utdannet astrolog med mange års fartstid. En horoskoptolkning fra meg er noe helt annet enn det du kan få fra et dataprogram. Et horoskop består av svært mange faktorer, og mens dataprogrammet tolker dem hver for seg, så ser jeg dem samlet. Det er det som er kunsten. Det er da dine mønstre trer fram, temaer og tendenser som preger deg dypt og som programmet går glipp av. Du kan se på det som forskjellen mellom å spille hvert instrument i en symfoni hver for seg og å spille dem alle samtidig. Som astrolog formidler jeg helheten, det unike og fantastiske som særpreger akkurat deg.


Horoskop og bøker om astrologi

Bestille horoskop

En horoskoptolkning hos meg koster 1300 kroner. Det inkluderer oppsett, forarbeid og en samtale på inntil 90 minutter. Du kan gjerne ta opp samtalen, for eksempel med mobil. Og du kan selvfølgelig gjerne stille spørsmål. 


Når du bestiller, må du oppgi nøyaktig fødselstid og sted. Si også fra på forhånd hvis jeg skal gå i dybden på temaer som er viktige for deg. Det kan være relasjoner, fysisk og psykisk helse, arbeid, åndelig vekst, oppvekst, familiedynamikk eller hva som helst annet.


Jeg tolker fødselshoroskoper for både voksne og barn. Et barns horoskop er en fantastisk mulighet til å forstå barnets følelser og elske det som det er. Jeg jobber også med horoskoper for par. Mer om dette finner du her

Hva kan en horoskoptolkning gi deg?

Healing - En horoskoptolkning kan gi dyp healing hvis noe i deg tror at du burde være annerledes enn du er. Horoskopet ditt er som en blueprint. Du er ikke ment å være annerledes, du er ment å være deg selv. 


Innsikt - Horoskopet gir deg en dyp forståelse for hvem du er som menneske og sjel. Du ser dilemmaer og utfordringer, egenskaper og muligheter, livsoppgaver og temaer. Det gir et godt utgangspunkt for å ta kloke og realistiske valg videre i livet.


Inspirasjon - En horoskoptolkning gir hjelp til å se og sette pris på dine egne ressurser. Det er ikke slik at alle har dine gode egenskaper, de er faktisk spesielle for deg. Å vite dette gir inspirasjon og mot til å leve.

Astrologisk fødselshoroskop


Bestille horoskop:


976 70 784, gjerne sms, eller ida.blaahimmel@gmail.com


1300; for oppsett av fødselshoroskop og samtale på inntil 90 minutter

3500; for parhoroskop


Mine kvalifikasjoner

Jeg er utdannet astrolog fra Den Nordiske Astrologiskolen i 2006 og Astrologiskolen Herkules i 2008 og har jobbet profesjonelt med tolkning av horoskoper siden 2013.


Taushetsplikt er en selvfølge.

bottom of page