top of page


Rosenmetoden: Eksempler på behandling


Behandlinger kan være utrolig forskjellige. Følelser og indre utvikling følger en egen flow som er unik fra person til person. Iblant må vi møte hemninger som selvkritikk og frykt før det kan åpne seg videre innover. Det vi imidlertid alltid kan stole på er at det som kommer opp i en behandling er det vi har bruk for og er klar for der og da. 


Eksempel 1: Beskjed fra det indre

Det var på senvinteren. Min klient hadde følt seg slapp noen uker, såpass ille og såpass lenge at han var begynt å bli bekymret. Under behandlingen skjedde det lite. Han opplevde det som godt å få berøring, men det var alt. Mot slutten av timen la jeg en hånd på brystet hans. Da fikk han plutselig en visjon av at det vokste frodige planter der inne, og med visjonen fulgte en sterk indre visshet om at han ikke var syk. Det lå livskraft og ventet i ham.


Denne meget stille behandlingen ble viktig for klienten min. Den ga ham akkurat det han trengte der og da: Hvile, samt trygghet på at trettheten var forbigående og at han snart ville "våkne" igjen. Utover våren skjedde da også dette: Kreftene kom tilbake i takt med det tiltagende lyset.  

Eksempel 2: Sorgen i sorgen

En av mine klienter ble gang på gang tiltrukket av menn som valgte henne bort selv om de gjengjeldte følelsene hennes. Hun følte at hun sto under en forbannelse og var meget frustrert.


I en behandling jobbet jeg med føttene hennes. Hun fikk en fornemmelse av tomhet der inne, og plutselig åpnet det seg sorg over å ikke bli tatt i mot. Denne sorgen hørte ikke hjemme i tidlig barndom før ord og språk. Det overrasket min klient. 


Neste gang vi møttes fortalte hun at det hadde fortsatt å jobbe i henne etter behandlingen. Hun hadde møtt en mur som hun kjente var hennes mor, og hun var rasende og sorgfull over mangel på respons. Fra tidligere behandlinger visste jeg at denne sorgen var noe min klient hadde nærmet seg lenge. Hun hadde ant at den lå der, men ikke møtt den fullt ut. Nå så hun den endelig som den var. Det gjorde vondt, men også godt, for hun skjønte at mønsteret med menn som sa nei på tross av at de likte henne hadde en dypere årsak. Inni den voksne kvinnens sorg satt et lite barn og gråt.

Kanskje er det slik at vi trekkes mot personer som aktiverer våre sår for at de skal få en mulighet til å stige fram og bli renset? Bare slik kan forbannelsen oppheves og livet ta nye retninger.

(Det øverste bildet er fra orakelstokken Whispers of Love. De to nederste er fra Psychic Tarot for the Heart. Begge stokkene fins i nettbutikken min.)


bottom of page